A SZOLGÁLTATÓ

www.bookrmesetar.hu honlapot és online áruházat a Móra-BOOKR Kids Kft. üzemelteti (továbbiakban: „Szolgáltató”).
A Szolgáltató cégneve: Móra-BOOKR Kids Kft.

A Szolgáltató székhelye: 1066 Budapest, Jókai utca 6.

A Szolgáltató nyilvántartását végző bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Szolgáltató cégjegyzékszáma: 01 09 200672

Szolgáltató adószáma: 25116195-2-42

A webáruház adatkezelési nyilvántartási száma: 79120

A hírlevél küldés adatkezelési nyilvántartási száma: 79121

Szolgáltató részére szerver szolgáltatást biztosító szolgáltató: OVH Hosting LTD  (székhelye: 5 Fitzwilliam Place, Dublin 2, elektronikus elérhetősége: www.ovh.ie – email: customersupport@ovh.ie

A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELE

A szerződés tárgya a Móra-BOOKR Kids Kft. internetes áruházában található valamennyi árucikk.

Kiskorú vagy korlátozottan cselekvőképes személy csak törvényes képviselője hozzájárulásával vásárolhat az internetes áruházban, amely beleegyezés megszerzése kizárólag a vásárló/megrendelő felelőssége. A Szolgáltatónak, mint az internetes áruház üzemeltetőjének nincs lehetősége ellenőrizni a vásárlási tranzakciót lebonyolító személy tényleges kilétét, így a feltételeknek megfelelés felelőssége kizárólagosan a vásárlót, illetve a szolgáltatás igénybe vevőjét terheli.

 

A szerződés a megrendelés véglegesítésével jön létre (a véglegesítés rendszerünk általi fogadásával hatályosul), írásba foglalt, határozott idejű szerződésként, s a megrendelő általi fizetést követően a termék átvételével szűnik meg.

A megrendelés véglegesítéséről, s ezzel a szerződés létrejöttéről rendszerünk azonnal visszaigazolást küld email címére.

A szerződést a megrendelési számon iktatjuk és tartjuk számon, amelynek adatairól bármikor tájékoztatást kérhet az Adatkezelési tájékoztató 7. pontjában foglaltak szerint.

 

A szerződés nyelve magyar.

Ha a termék megrendelése során valamely adat tévesen vagy hibásan került rögzítésre, bármikor módosíthatja őket a Kosár oldal megfelelő mezőjében, egészen addig, amíg végleg el nem küldte megrendelését. Mielőtt ezt megtenné, még egyszer megjelenik ön előtt az összes rögzített adat, azaz a rendszer még egy lehetőséget kínál önnek, hogy adatait ellenőrizze, ha szükséges, visszalépjen és módosítsa. Kérjük, ezt még a megrendelés véglegesítése előtt hajtsa végre. Aktuális rendelését mindig arra a címre küldjük, amit a rendelés véglegesítése előtt megadott.

Szolgáltató megrendeléseket elfogad interneten keresztül a www.bookrkids.com webcímen, illetve telefonon, e-mailben és postai levélben. A rendelésekkel kapcsolatos tájékoztatásokat a Szolgáltató elektronikus úton és szükség esetén telefonon adja meg a vásárlók részére. Ha a megrendelt termék nem áll rendelkezésre, a Szolgáltató a vevőt erről haladéktalanul tájékoztatja és az esetlegesen interneten előre kifizetett ellenértéket visszautalja a vevő részére, a tájékoztatást követően legkésőbb 30 napon belül.

A leadott rendelésektől való elállási jog gyakorlására vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket a Vásárlói tájékoztató tartalmazza.

Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk.-ban és a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletben foglaltak az irányadóak.
Ha a megrendelt árucikk hibás, esetleg a szállítás során megsérült, akkor azt cégünk díjmentesen kicseréli. Amennyiben a cserére nincs mód, a vásárló választása szerint árengedményt kaphat vagy elállhat a vásárlástól. Műszaki termékek esetében erre az átvételtől számított 8 napon belül van lehetőség, ezt követően a garanciális szervizhez kell fordulni. A szavatossági igények érvényesítésének feltételeiről részletesen a Vásárlói tájékoztatóban olvashat.

Szolgáltató mindent elkövet annak érdekében, hogy a honlapján és a webshopban megjelenő adatok (termékek ára, elérhetősége, leírása stb.) a lehető legpontosabbak legyenek. Az esetlegesen előforduló hibákért a Szolgáltató felelősségére a Ptk.-ban rögzített rendelkezések irányadóak.

A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybevételének további feltételei a www.bookrkids.hu oldalon az Adatkezelési tájékoztató és Vásárlói tájékoztató menüpontban olvashatóak.

 

A Szolgáltató nem vállal felelősséget a szolgáltatás – rajta kívül álló okból való – leállásából eredő károkért.

 

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

A Szolgáltató rendszere a felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze a felhasználók által a vásárláskor megadott egyéb adatokkal, sem más internetes honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

A Szolgáltató jogosult a felhasználó részére hírlevelet vagy egyéb reklámlevelet küldeni, amennyiben a felhasználó vásárláskor ehhez előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult. A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni, hogy a felhasználó által vásárláskor, illetőleg egyébként a hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak, illetőleg helytállóak.

A felhasználó az önkéntes hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni. Ebben az esetben a Szolgáltató a visszavonást követően a felhasználó részére több hírlevelet, illetőleg egyéb reklámlevelet nem küld, továbbá törli a felhasználó adatait a hírlevélre feliratkozott felhasználók adatai közül.

 

A Szolgáltató magára nézve kötelezőnek tekinti a Magyar Reklámszövetség és a Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesületének etikai kódexét (http://mte.hu/etikai-kodex/), saját, a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex azonban nem áll rendelkezésére

 

Fogyasztói panaszügyintézés írásban történik a Kapcsolat oldalon megadott e-mail címen.

Amennyiben úgy érzi, hogy webáruházunk termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatos panaszát nem rendeztük megfelelően, a Budapesti Fogyasztóvédelmi Békéltető Testület segítségét veheti igénybe az alábbi elérhetőségeken:
Budapesti Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefonszáma: (1) 488-2131

Fax száma: (1) 488-2186

Név: Dr. Baranovszky György

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Budapest, 2018. május 23.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

A SZOLGÁLTATÓ

www.bookrmesetar.hu honlapot és online áruházat a Móra-BOOKR Kids Kft. üzemelteti (továbbiakban: „Szolgáltató”).
A Szolgáltató cégneve: Móra-BOOKR Kids Kft.

A Szolgáltató székhelye: 1066 Budapest, Jókai utca 6.

A Szolgáltató nyilvántartását végző bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Szolgáltató cégjegyzékszáma: 01 09 200672

Szolgáltató adószáma: 25116195-2-42

A webáruház adatkezelési nyilvántartási száma: 79120

A hírlevél küldés adatkezelési nyilvántartási száma: 79121

Szolgáltató részére szerver szolgáltatást biztosító szolgáltató: OVH Hosting LTD  (székhelye: 5 Fitzwilliam Place, Dublin 2, elektronikus elérhetősége: www.ovh.ie – email: customersupport@ovh.ie

A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELE

A szerződés tárgya a Móra-BOOKR Kids Kft. internetes áruházában található valamennyi árucikk.

Kiskorú vagy korlátozottan cselekvőképes személy csak törvényes képviselője hozzájárulásával vásárolhat az internetes áruházban, amely beleegyezés megszerzése kizárólag a vásárló/megrendelő felelőssége. A Szolgáltatónak, mint az internetes áruház üzemeltetőjének nincs lehetősége ellenőrizni a vásárlási tranzakciót lebonyolító személy tényleges kilétét, így a feltételeknek megfelelés felelőssége kizárólagosan a vásárlót, illetve a szolgáltatás igénybe vevőjét terheli.

 

A szerződés a megrendelés véglegesítésével jön létre (a véglegesítés rendszerünk általi fogadásával hatályosul), írásba foglalt, határozott idejű szerződésként, s a megrendelő általi fizetést követően a termék átvételével szűnik meg.

A megrendelés véglegesítéséről, s ezzel a szerződés létrejöttéről rendszerünk azonnal visszaigazolást küld email címére.

A szerződést a megrendelési számon iktatjuk és tartjuk számon, amelynek adatairól bármikor tájékoztatást kérhet az Adatkezelési tájékoztató 7. pontjában foglaltak szerint.

 

A szerződés nyelve magyar.

Ha a termék megrendelése során valamely adat tévesen vagy hibásan került rögzítésre, bármikor módosíthatja őket a Kosár oldal megfelelő mezőjében, egészen addig, amíg végleg el nem küldte megrendelését. Mielőtt ezt megtenné, még egyszer megjelenik ön előtt az összes rögzített adat, azaz a rendszer még egy lehetőséget kínál önnek, hogy adatait ellenőrizze, ha szükséges, visszalépjen és módosítsa. Kérjük, ezt még a megrendelés véglegesítése előtt hajtsa végre. Aktuális rendelését mindig arra a címre küldjük, amit a rendelés véglegesítése előtt megadott.

Szolgáltató megrendeléseket elfogad interneten keresztül a www.bookrkids.com webcímen, illetve telefonon, e-mailben és postai levélben. A rendelésekkel kapcsolatos tájékoztatásokat a Szolgáltató elektronikus úton és szükség esetén telefonon adja meg a vásárlók részére. Ha a megrendelt termék nem áll rendelkezésre, a Szolgáltató a vevőt erről haladéktalanul tájékoztatja és az esetlegesen interneten előre kifizetett ellenértéket visszautalja a vevő részére, a tájékoztatást követően legkésőbb 30 napon belül.

A leadott rendelésektől való elállási jog gyakorlására vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket a Vásárlói tájékoztató tartalmazza.

Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk.-ban és a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletben foglaltak az irányadóak.
Ha a megrendelt árucikk hibás, esetleg a szállítás során megsérült, akkor azt cégünk díjmentesen kicseréli. Amennyiben a cserére nincs mód, a vásárló választása szerint árengedményt kaphat vagy elállhat a vásárlástól. Műszaki termékek esetében erre az átvételtől számított 8 napon belül van lehetőség, ezt követően a garanciális szervizhez kell fordulni. A szavatossági igények érvényesítésének feltételeiről részletesen a Vásárlói tájékoztatóban olvashat.

Szolgáltató mindent elkövet annak érdekében, hogy a honlapján és a webshopban megjelenő adatok (termékek ára, elérhetősége, leírása stb.) a lehető legpontosabbak legyenek. Az esetlegesen előforduló hibákért a Szolgáltató felelősségére a Ptk.-ban rögzített rendelkezések irányadóak.

A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybevételének további feltételei a www.bookrkids.hu oldalon az Adatkezelési tájékoztató és Vásárlói tájékoztató menüpontban olvashatóak.

 

A Szolgáltató nem vállal felelősséget a szolgáltatás – rajta kívül álló okból való – leállásából eredő károkért.

 

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

A Szolgáltató rendszere a felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze a felhasználók által a vásárláskor megadott egyéb adatokkal, sem más internetes honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

A Szolgáltató jogosult a felhasználó részére hírlevelet vagy egyéb reklámlevelet küldeni, amennyiben a felhasználó vásárláskor ehhez előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult. A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni, hogy a felhasználó által vásárláskor, illetőleg egyébként a hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak, illetőleg helytállóak.

A felhasználó az önkéntes hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni. Ebben az esetben a Szolgáltató a visszavonást követően a felhasználó részére több hírlevelet, illetőleg egyéb reklámlevelet nem küld, továbbá törli a felhasználó adatait a hírlevélre feliratkozott felhasználók adatai közül.

 

A Szolgáltató magára nézve kötelezőnek tekinti a Magyar Reklámszövetség és a Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesületének etikai kódexét (http://mte.hu/etikai-kodex/), saját, a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex azonban nem áll rendelkezésére

 

Fogyasztói panaszügyintézés írásban történik a Kapcsolat oldalon megadott e-mail címen.

Amennyiben úgy érzi, hogy webáruházunk termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatos panaszát nem rendeztük megfelelően, a Budapesti Fogyasztóvédelmi Békéltető Testület segítségét veheti igénybe az alábbi elérhetőségeken:
Budapesti Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefonszáma: (1) 488-2131

Fax száma: (1) 488-2186

Név: Dr. Baranovszky György

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Budapest, 2018. május 23.